Sex met boerendochter geile zwarte meisjes

sex met boerendochter geile zwarte meisjes

.

Dikke ronde tieten solo kutjes
sex met boerendochter geile zwarte meisjes

.

Die is ook weer waardeloos. Is er eigenlijk ooit kritiek die wél gerechtvaardigd is in jullie optiek? Gewoon één klein puntje? Al is het maar ten dele? Angela heeft volkomen gelijk!! Rtl bewijst weer een enorme pulp zender te zijn. En ach Wendy ik neem het je niet kwalijk meid je bent niet slimmer. Ik heb smakelijk om je gelachen. Heeft ze er toch iets van geleerd door opnieuw het Hilversumse te betreden alleen dan nu via het welbekende matras. Ik vind tegenwoordig Wendy echt niet leuk meer. Ik vraag me af hoe dit zo heeft kunnen gebeuren?

Van spontane, leuke, goedlachse meid naar eigenlijk alles wat maar negatief is. Als je omringt wordt door ja-knikkers en geen kritiek kunt verdragen dan vraag je er om. En dat je op die leeftijd zo dom bent om op tweets te reageren van mensen die je niet kent maar dezelfde mening hebben? Get A life is dan ook van toepassing voor jou mevrouw Van Dijk, pardon Galjaard.

Zelfs mijn dochter van 11 heeft betere social media skills, die laat zich niet uit de tent lokken als ze iets leest wat haar niet bevalt. Die is nuchterder en slimmer en kan Wendy precies uitleggen dat Twitter voor losers is. Als er koppen gaan rollen gaat die hele kliek mee. Erland en Wendy hebben een clan om zich heen verzameld van ja-knikkers. Ik ben een enorme fan van haar.

Prachtig die woede van die RTL proleten. De facade die ze opwerpen begint scheurtjes te vertonen, maar moet koste wat kost verdedigt worden. Er zitten er anders een boel zonder goedbetaald baantje… Angela de Jong heeft bereikt wat ze wilde bereiken denk ik.

Vroeger was Wendy nog wel een leuke spontane meid, maar ze beginnen daar bij die RTL kliek irritant in zichzelf te geloven en gaan dan om zich heen slaan als ze een keer van repliek wordt gediend in de media en door de kijker.

Is dat dat achterlijk springende graten pakhuis bij de Voice? Geef mij maar Angela! Scherp, slim, intelligent kortom Top! Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat sympathie voor hem begon te krijgen — Uhhhh! Het mag duidelijk zijn dat het hele RTL-kliekje samenspant om te proberen de zoveelste ramp en kijkersdeceptie de kop in te drukken.

Wendy haar leventje begint steeds zieliger te worden,sneu mens. Ga lekker overdreven domme dansjes doen en onnozel staan gillen bij the voice, alleen puber meisjes trappen daar nog in.

Heeft Angela de Jong helemaal gelijk in! En Wendy van Dijk… Tsja…. Over t paard getild stelletje sjembeks…. De zeer professionele Angela heeft alles prima weergegeven in haar uitstekende column. Dat figuren als Wendy, Erland en Gordon hier niet tegen kunnen is tekenend voor hun incasseringsvermogen.

Ik weet zeker dat John de Mol hier net zo over denkt. Wie geschoren wordt moet stil zitten. Moeilijk om te feiten die Angela weergeeft te aanvaarden. Wendy van Dijk is een megalomane muts. Zeer vervelend en mokkend oud meisje. Fake met een hoofdletter F. Luuk Ikink ziet Paul de Leeuw graag een dagelijkse late-late-show maken ná de nieuwe late talkshow van Twan Huys.

Heeft u een nieuwstip, een vraag aan de redactie, een vraag over adverteren, een verzoek tot samenwerking of wenst u andere informatie? Neem dan graag contact op. Laatste reacties op Mediacourant K: Mag Geer wel met Goor omgaan van zijn mama Henk: Anders overkill met Ali B in 3 Voice edities. Ik denk dat Goor een hele dikke eikel heeft die hij bij Geer naar binnen brengt mark2: Wat een afgang van Gerard Joling!

Valt me erg tegen, Maarja, geld doet veel. Dat je voor geld samen gaat met iemand die je er in een biografie zo bij lapt! Heeel leuk de stem: Als Geer meewerkt met Goor zie ik hem als een landverrader. Ik kom je straks live in de uitzending verwennen, Humberto. Xje Laura Vamp Fatale: Ik zeg maar ff niets. Mijn reactie op deze treiteraar is vorige keer in de ban gedaan. Raar , er stond wel de waarheid Beter daar gewoon om Het programma paste in deze vorm niet bij SBS.

Misschien had iemand anders het moeten presenteren en had Peter moeten aanschuiven als deskundige. Waarvoor waren die rare camera sho Nee, geen goed idee Tussenstand. Meest gelezen Mediacourant-artikelen in april 1. BBC legt miljoenenclaim neer bij Gerard Joling 2. Seksappjes Gordon op straat: Dionne Stax wipt Humberto Tan uit kijkcijfer top 15 Andere toppers in april 1. In elk geval een gemengde, voor het oog eerder onaangename kleur tussen geel en roof of tussen wit en zwart.

Associatie met bleke lijkkleur en daarom ongunstig p. De oudste benaming slaat op een ezelin reeds in de 11 de eeuw, in het Frans: In Middelfranse uitdrukkingen overgenomen in het Middelnederlands staan de ezelin en het paar Fauvel voor bedrog en vleierij. In het Frans was er een Roman de Fauvel. De meest bekende uitdrukking: Vale kan in het Middelnederlands zowel de naam zijn van een hengst als van een merrie.

In Middelnederlandse teksten nochtans blijkbaar altijd een merrie p. Vale, als symbool van bedrog, had een concurrent kunnen worden van Reinaert p. Dit was een bijdrage tot de dierenonomastiek nog te veel verwaarloosd onderdeel van de naamkunde. Over de Joden die door de Rode Zee trokken en Jahweh loofden: De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch- De symboliek van de Hooiwagen-triptiek en de Rotterdamse Marskramer-tondo en verklaard vanuit Middelnederlandse teksten.

Those who glory in a multitude of riches, in showy horses, in delicate foods. Boec van Gods Wraken ed. Ach, hier wt eest al ghegaen! Over de hoofdzonde Superbia, meer bepaald over overdreven luxueuze kledij van mannen en vrouwen: Zo schuilt de zonde van opschik of van overdaad ook in zaken die met paardrijden te maken hebben, zoals in vele schitterende paarden die gehouden worden voor het plezier en die zo fraai, zo vet, zo kostbaar zijn.

Zoals in vele slechte knechten die voor verzorging van die paarden in dienst zijn en in merkwaardige tuigage, in zadels, in dekkleden, haamstukken en teugels bekleed met kostbare stof, in waardevolle staven en platen van zilver of goud. Daarover zegt God ons bij monde van Zacharia de profeet: Vergelijk Zacharias 10, 5. Leerdicht over de hoogmoed en de hebzucht van de hoge clerus: Speghel der Wijsheit ed. Leven Ons Heren Ihesu Cristi ed. Jezus reed op een ezelin naar Jeruzalem: Ende al wast alte groet recht dat men hem eren soude, in dien tiden nochtan sijnre eren so hadde hi al silc orssen ende ghesmide [zadeldek].

Sich onsen Heer nu wel aen, hoe hi in sijnre eren lastert die ydel eer der werelt, want hier en waren gheen paerde mit vergulden breydelen ende zadelen noch ghesciert mit sydenen ghesmide na ghewoenten der sotheit der werelt. Oec mit snoden clederen ende mit tween zelekens was die ezelinne ghesciert, nochtan dat hi was Coninc der coninghen ende Heer der heren.

Nu merckt die grote verwoetheit der prelaten, die voel meer ernsticheit hebben tot hoeren perden ende der sierheit die hem toe behoert, dan sy hoer consciencie ende der gheenre die hem bevolen syn ende daer sy nochtan voer moeten antwoerden. In de eerste drie strofen: Die Heeren die hooghe peerden rijden. Verzen bijtend ironisch: Baghynken van Parys ed. De moeder van een meisje dat begijn wil worden, probeert haar dochter te overhalen op een wit paard te gaan spelevaren. Zij weigert omdat Jezus op een gewone ezel reed: Wre vander doot ed.

Menichvuldicheit des Bedrochs ed. Oerspronck der Sonden over de winst die gemaakt wordt met aflaatbrieven: Testament Rhetoricael I ed. Vroed rederijkersrefrein over het vertouwen dat men moet hebben in God de Vader: Testament Rhetoricael II ed. Vroed rederijkersrefrein over het gebrek aan barmhartigheid in de wereld: Een sinneke tot Tgroot Getal: Ecclesiasticus die secht hier af: Over Avaritia, meer bepaald over zij die hun goed verkwisten aan muzikanten en vleiers: Voorwaar, hij die met het weggeven van zijn goed alleen de zonde najaagt, verliest op boze wijze zijn bezit.

Hij is dan als een paard dat liever vuil of troebel water drinkt, dan uit de klare bron te drinken. Over mensen die niet biechten uit angst voor de grote penitentie: Dese menschen sijn recht ghelijc den scuwen paerde, dat anxt heeft voer die scaduwe, diet siet. Ende voerwaer, ten is niet dan een scaduwe of een schim, al dat een mensche doen mach van penitencie, bider pijnen der hellen of des veghevyers!

Blome der doechden ed. Over geestelijke luiheid gebrek aan sterkte en vertrouwen in God: Dese slachten den groeten stercken gulen die seer sterck sijn mer sij en moghen niet arbeiden noch en willen trecken noch halen. Ten sij dat mense mit groeten slagen ende met scarpheit daer toe dwinghe alsoe en willen oec die grote loyarts oec niet arbeiden noch winnen. Ten sij datse die noot sake van honger ende van doerste daer toe dwinghen alsmen dicwijl sijn mach an onnutten luden.

Grant Kalendrier et Compost des Bergiers ed. Naar aanleiding van de bestraffing van Gula in de hel: De mens die de teugels van de lichamelijke genotzucht viert, wordt vergeleken met een wagenmenner meegesleept door onwillige paarden die in overmoed zijn opgedreven. Naar aanleiding van een passage in het Boek Esther: Dat scone paert of heynxt, die van den zadel des conincs is, dat is een ghesatet reyn lichaem, dat in sinen sinnen der overster reden is onderdaen ende willichliken verduldich ende vromelic inden weghe Gods gaen.

Schrift wapent de Godsridder ten gevolge van het sacrament van het Vormsel wordt men een strijder voor het geloof. Dat paert sal wesen een reyn lichaem, dat salmen voederen, also matelijc dattet niet en wrenssche, noch weder-strubbich en si, ende also behoeflic, dattet niet te swac en si.

Men salt beslaen mit hoefysers, dat is exempelen der heilighen leven; men selt tomen mit ondersceit, dat is: Men salt zadelen ende gorden mit zeden ende mit saticheden, dattet niement om en werpet in toorn ende in nide, in afterspraken, in onwaerdicheit van biwesen, mer dat een yghelic van hem ghevordert si. Die dese duecht heeft, die heeft heerscappie van sinen lichaem, recht alsmen dat paert vermeestert mitten toem. Want alsmen hout dat paert biden toem, dattet niet na sinen wille gaet, also sal een sijn herte houden mitten breydel der soberheit, dattet hem niet over en gheve totten wille noch tot begheerte noch tot ydelheit der werelt.

In een exempel over gewetenswroeging: Och lacen, ick sie een onghethoomt peert, een uutsinnige siele, een lichaem sonder scaemte, een verloren verstant, twee scoon ooghen sonder ghesichte oft claerheyt ende een creaturedie God ghescapen heeft, ghelevert in den handen des duvels, die se uten weghe des eewighen levens in den afgront van der hellen leyt. Maria ghecompareirt byden scepe ed.

Testament Rhetoricael III ed. Kort vermanend rederijkersgedichtje, in de titel toegeschreven aan Socrates: Rederijkersballade over losbandige kermisgangers: Over seks bij boeren: Dialogus miraculorum I ed. Van de wereldlijken en vleselijken evenwel die naar het vlees leven, zegt men in oneigenlijke zin dat ze beproefd worden, want zodra ze de bekoringen bespeuren, gaan ze door de knieën of bieden ze maar slapjes weerstand, gelijk aan het paard en de muilezel, die geen verstand hebben.

Vergelijk Psalm 32, 9. Spiegel der Sonden ed. Van desen Ecclesiasticus sede: Tafel van den Kersten Ghelove II ed. Over de dochter van Luxuria: Die eerste is subversio racionis, dat hiet ommekeringe der reden; als een in desen sonden sijnre reden so seer uutgaet, dat hi wert als een mule ende een paert, daer ghien verstant in en is, so misschiet der menscheit alte cleyn [dan wordt de menselijke natuur zeer weinig recht gedaan].

Vergelijk Tobias 6, Over de jongelingenleeftijd jaar: Vergelijk Psalm 31, 9 en Tobias 6, Die engel seide tot Thobias, dat hise tot enen wive hebben soude, ende seide hem, in wat lude die duvel macht heeft: Evangelien vanden spinrocke ed.

Als een man bereet is te paerde te scriden soe en sa [sal] hi sijn swaert niet neme n van sijns wijfs hant noch geen and er harnas wa n t had hijs te doen het soud he m hindere n. Aecht de rye seide ic meen dattet graueel coe m t va n onclare n wijn of a n dere n dra n ck te drincken en de ald er meest van riden sonder zadele. De Instutione Feminae Christianae ed.

Itaque non ignoro quibus haec mea praecepta severa nimis et rigida videbuntur: Eneas en Dido ed. De sinnekes over Eneas en Dido die toegeven aan de erotische verleiding: Daer om mûetense mit een sûet toomken bereen sijn: Rijcke Wrecke ende Lazarus ed. Wellust des Vleijsch wil gaan dansen: In een Occitaans lied van Guilhem IX Ik heb twee paardjes op stal — vol jonge pracht. In een ander lied van Guilhem IX: Uit een Occitaanse pastorella van Marcabru 12 de eeuw: Wie de geliefde vrouw heeft veroverd, moet ze goed aan zich binden… Canterbury Tales ed.

For as an hors I koude byte and whyne. Reynaert de vos vermaant zijn tante die op bedevaart wil gaan: Der vrouwen heimelijcheit ed. Zie ook Der vrouwen heimelijcheit ed. Minnen Loep I ed. Waarschuwing aan de goede mannen om niet om te gaan met slechte vrouwen: Vrouwen doen vaak eerst moeilijk, zijn vaak weigerachtig in het begin: Als vrouwen iets niet willen vooral in liefdeszaken , weten ze altijd wel een middel om eronderuit te komen: Minnen Loep II ed.

Trouw in het huwelijk is zeer belangrijk: Gedichtje over de eigenschappen van paarden: Boeck vander Voirsienicheit Godes ed. Onkuisheid maakt van de mens een beest, ja, maakt hem erger dan een beest: Want ghien dier en begheert mit sinen gade te menghen nae dattet vrucht ontfanghen heuet dan alleen die meerien paerden ende die menschen. Spiegel der Minnen ed. Men spant jonge paerden wel inden ploech.Erotisch massage haarlem sex massage amsterdam

  • Liters sperma sm meesteres gezocht
  • Sex met boerendochter geile zwarte meisjes
  • SEX ZONDER INSCHRIJVEN HUISVROUW PRIVE ONTVANGST
  • THUISONTVANGST EINDHOVEN GRATIS SLETJES

Nauw kutje aangeboden sex


De discussies over kunst duren vaak tot 's nachts: De buurt ziet ze eerst aan voor terroristen of een religieuze sekte.

De gelijkenis met Nescio gaat verder: Bij het naburige Sint-Pieters Woluwe ontstaat in een kleine anarchistische kolonie die zich later verplaatst naar de Bezemhoek. En een Uitvreter is er ook, Emile De Mets, die op de canapé blijft slapen en de volgende ochtend het brood blijkt te hebben opgegeten, getuige zijn briefje 'Het heeft gesmaakt'. Wouters was de zoon van een Mechelse houtbewerker en meubel­maker en begon met kerven in de vaderlijke werkplaats.

Ik ga zien waar dat was. Ook al omdat Rik er uit geldnood tij­delijk heeft ingewoond met Nel, zijn bruid en model. Rik Wouters leerde het vak in de tijd dat heel de Belgische woninginrichting vol zat met ornamentiek en gipsen lofwerk. Ze vluchtten terug naar Brussel. En landden Bos­voorde, in het wijkje 'De Bezemhoek' aan de rand van het Zoniënwoud. Waar Rik zijn mooiste werk maakte. Bekend is het ook van de houtsneden die vriend Edgard Tytgat in als In Memoriam voor Rik maakte van de mooie dagen die Nel, Rik en hij er beleef­den.

Boterham­men met platte kaas en wan­delingen naar de kapel van O. Een paar jaren zijn ze gegund, dan is het augustus In het midden van de nacht, rond twee uur 's oc­htends, wordt er gebeld en met de vuisten op de rolluiken getrommeld: Twee jaar later sterft Rik Wouters.

Hij ligt in een ver­zamelgraf met 'oorlogsslachtoffers', op een klein kerkhof aan de bosrand, daar om de hoek. Uit de middeleeuwse hoofse liefde zijn ons de prinsessen gebleven. In sprookjes, vaak met nu vergeten gruwelvarianten. Tussenbeide treden beulen, monniken en nonnen op. Zulke verhalen schildert hij, middeleeuws, met meerdere episoden op één doek, zoals dat van de zes prinsessen die door nonnen kaalgeschoren en gestraft worden voor hun losbandigheid. En kijk, bovenin zie je de zes ten hemel vliegen..

Bij Tytgat schemert de kermis er altijd doorheen. In zijn huis in St. Is een schilder die niet anders kon of wilde dan de kroniek van z'n leven tekenen, schilderen en ook schrijven. In z'n vroege jaren woonde hij vlak bij z'n vriend Rik Wouters en diens vrouw en model Nel in Watermael, aan de zuidrand van de stad.

Toen de eerste Wereldoorlog uitbrak vluc­htten Rik en Nel naar Amsterdam, waar hij in stierf. Edgard maakte ter nagedachtenis in Londen een diep ontroerend boekje met teksten en kleurhoutsnedes, getiteld 'Quelques images de la vie d'un artiste', waarin hij hun gelukkige jaren sinds vastlegde.

De wandeling naar de kapel aan de Welriekende Dreef, waar ze boterhammen met platte kaas aten, Nel altijd in haar roodwitte — van vele schilderijen bekende - strepenjurk. En ook hoe Tytgat poseerde voor een beeld van Rik dat helaas nooit af kwam omdat hij naakt moest staan en het voortduren vroor en zeer koud was. Eens, schrijft Tytgat, vertelde Rik onder het werk over een droom die hij had, van een prachtig kasteel en tekende het meteen op de muur van het atelier.

Natuur­lijk lagen Nel en hij in een hemelbed in dat kasteel. Tytgat  legde ook dit verhaal vast in kleurhoutsneden. Rik Wouters kon zijn Nel te allen tijde vragen in die houding stil te blijven staan, precies zo, met dat strijkijzer in de hand. En dan schilderde hij haar. Van Rik is bekend dat hij bij Oscar Jespers op atelier kwam en daar een beeldje in klei zag ontstaan waaraan naar zijn idee teveel franje zat. Hij nam een mes en streek ze weg.

Die strakke vorm heeft Jespers nooit verlaten. Maar daarbinnen lukt het hem altijd het eigene te treffen. In net dat ene trekje om een oog, juist die houding. Het grafmonument voor zijn vriend Van Ostaijen is uitzonderlijk. Ik ken er geen tweede zo. Hij is niet dood, eerder in gedachten verzonken. Het heeft ook een titel: Maar nee, ik moet beter kijken. Het is een engel. In maakte Oscar Jespers een dubbelbeeld waar ik in Hilversum dagelijks voorbij kwam.

Peter Flik fotografeerde me tussen het tweetal omstreeks Dat het van Jespers was stond er niet bij. Nu leer ik dat het 'Kijken en luisteren' heette. De buitenwijken van Brussel, waar stad en land in elkaar overgingen en je na nog goedkoop kon wonen: Nooit ver van het Rood Klooster, aan de rand van het Zoniënwoud waar kunstenaars elkaar troffen en je kon drinken. De schilderende vrienden Rik Wouters en Edgard Tytgat en de Antwerpse beeldhouwer Oscar Jespers, van wie nu een kleine maar complete tentoonstelling te zien is in Beelden aan Zee.

Wat hebben ze gemeen? Jespers, Tytgat en Wouters waren family men. Maria, Nel, Mia, kinderen en huisdieren zijn nooit ver weg. Ze gebruikten de Parijse -ismen om vorm te geven aan hun dagelijks leven, hun vrienden en huizen. Dat maakt ze zo goed. Van een plaquette op het huis van Tytgat tot een grafmonument voor vriend Paul van Ostaijen.

Jespers maakte een pracht van een kop van Tytgat in hardsteen , die in Scheveningen te zien is, net als een een ontroerende kleine Paul , twee rake beeldjes van vrouwen bezig met hun 'opschik' en zoveel meer. Twee weken terug was ik in het curieuze museum van de Brusselse deelgemeente Elsene Ixelles. Een voormalig slachthuis in een zijstraat van een zijstraat van de Avenue Louise Jean van Volsemstraat Vreemde verzameling in die stille zijstraat.

Een zeldzame collectie affiches van begin vorige eeuw. Maar ook zomaar een Picabia, een Picasso of een Signac. Ook oudere dingen waaronder een vrouwenportret van de Nederlander Jan Albertsz Rotius Opeens die vrouw met haar moderne, grote mond, zinnelijke lippen.

Lelijk voor toen, vermoed ik. Grappige scheve ogen kijken de toeschouwer taxerend aan. Een blik waar ironie in lijkt te zitten.

Het antwoord kreeg ik tot m'n verbazing een dag later in het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh. Verdomd ze was het. Ze draagt zelfs dezelfde kanten kraag, de zelfde broche: Vijf dochters maar liefst, die nogal op haar lijken oogjes, monden. Ze kwam uit Hoorn, haar echtgenoot was in zaken, scheepvaart vermoedelijk. Merk op hoezeer zij - niet haar man - de centrale figuur in het portret is.

En zie, onder het strenge zwarte jak gaat een flamboyant groen met gouden gewaad schuil. Enigszins wijdbeens zit ze. Een rijzige gestalte laat zich raden. Verder voorlopig niets bekend. De Antwerpse kunsthistoricus Hans Nieuwdorp noemt dit familieportret 'star en levenloos'. Ik denk dat het Hollands is. Een formeel portret, zoals familiefoto's nog gemaakt worden.

Elk van de geportretteerden draagt een verhaal met zich. Verhoudt zich zwijgend tot het gezin. Zo reist hun blik verder in de wereld.

Alsof we haar mening nog serieus nemen? Die incest kliek van RTL 4 mogen ze van mij per direct sllemaal ontslaan en met pek en veren t medialandschap uit bonjouren. Wat een enge, arrogante vol coke gesnoven figuren zijn dat dan zeg. De kijkers bedriegen en hun eigen mening opdringen dmv schaamteloze ku t programmas.

Golddigger Wendy het simpele omhooggevallen danseresje ,die niet echt kan nadenken , heeft commentaar op een gezonde weldenkende dame van statuur. Angela heeft helemaal gelijk. Dat Gordon niet gaat trouwen daar heb ik respect voor. Je moet wel van iemand houden. Maar dat gelieg erom heen is verschrikkelijk. Dit blijft wel grappig dat het erop lijkt dat Wendy zich bedreigd voelt en bang is om haar baan voor de televisie kwijt te raken. Heel apart dat ze zo ingaat op een niet onderbouwende mening van een boerinnetje.

Dan snapt Wendy het opnieuw weer helemaal niet en hoort ze wat ze wil horen. Hebben meer mensen last van in deze tijd. Angela begrijpt de keuze van Gordon heel goed. Dat was een verstandige en eerlijke keuze. Het gaat om de montage van het programma en dat RTL nog 2 weken heeft gedaan alsof Gordon wel zou gaan trouwen met een van de heren.

Dat is kijkers bedrog. Gordon hoeft zich in deze helemaal niet aangevallen te voelen. Bart hij heeft de kijkers tot het laatste bewust in de waan gelaten om in kostuum met de ringen op te komen ,met de mannen heb ik geen medelijden hoe dom en media geil ben je om hier aan mee te doen. En dan weer die Thijs Romer,doorgesnoven junk die een platform krijgt en natuurlijk Heer Ekdom aan tafel want die was al een week niet geweest.

Het gaat in deze om RTL en om hoe het programma in elkaar gemonteerd zat. Daar proberen Wendy en consorten nu langs heen te kletsen. RTL heeft sorry gezegd tegen de groep boze en terreurbestelde kijkers maar wat heeft men daar aan? Ze blijven op de zelfde voet verder gaan. RTL trekt zich niets aan van de vele kritiek van de kijkers en blijft tv maken om de baantjescarrousel in stand te houden en voor de adverteerders. Het interesseert Galjaard en van Dijk verder allemaal geen reet. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Kerstprogrammering.

Die is ook weer waardeloos. Is er eigenlijk ooit kritiek die wél gerechtvaardigd is in jullie optiek? Gewoon één klein puntje? Al is het maar ten dele? Angela heeft volkomen gelijk!! Rtl bewijst weer een enorme pulp zender te zijn.

En ach Wendy ik neem het je niet kwalijk meid je bent niet slimmer. Ik heb smakelijk om je gelachen. Heeft ze er toch iets van geleerd door opnieuw het Hilversumse te betreden alleen dan nu via het welbekende matras.

Ik vind tegenwoordig Wendy echt niet leuk meer. Ik vraag me af hoe dit zo heeft kunnen gebeuren? Van spontane, leuke, goedlachse meid naar eigenlijk alles wat maar negatief is. Als je omringt wordt door ja-knikkers en geen kritiek kunt verdragen dan vraag je er om. En dat je op die leeftijd zo dom bent om op tweets te reageren van mensen die je niet kent maar dezelfde mening hebben?

Get A life is dan ook van toepassing voor jou mevrouw Van Dijk, pardon Galjaard. Zelfs mijn dochter van 11 heeft betere social media skills, die laat zich niet uit de tent lokken als ze iets leest wat haar niet bevalt. Die is nuchterder en slimmer en kan Wendy precies uitleggen dat Twitter voor losers is. Als er koppen gaan rollen gaat die hele kliek mee.

Erland en Wendy hebben een clan om zich heen verzameld van ja-knikkers. Ik ben een enorme fan van haar. Prachtig die woede van die RTL proleten. De facade die ze opwerpen begint scheurtjes te vertonen, maar moet koste wat kost verdedigt worden. Er zitten er anders een boel zonder goedbetaald baantje… Angela de Jong heeft bereikt wat ze wilde bereiken denk ik.

Vroeger was Wendy nog wel een leuke spontane meid, maar ze beginnen daar bij die RTL kliek irritant in zichzelf te geloven en gaan dan om zich heen slaan als ze een keer van repliek wordt gediend in de media en door de kijker. Is dat dat achterlijk springende graten pakhuis bij de Voice? Geef mij maar Angela! Scherp, slim, intelligent kortom Top! Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat sympathie voor hem begon te krijgen — Uhhhh!

Het mag duidelijk zijn dat het hele RTL-kliekje samenspant om te proberen de zoveelste ramp en kijkersdeceptie de kop in te drukken. Wendy haar leventje begint steeds zieliger te worden,sneu mens. Ga lekker overdreven domme dansjes doen en onnozel staan gillen bij the voice, alleen puber meisjes trappen daar nog in. Heeft Angela de Jong helemaal gelijk in! En Wendy van Dijk… Tsja…. Over t paard getild stelletje sjembeks…. De zeer professionele Angela heeft alles prima weergegeven in haar uitstekende column.

Dat figuren als Wendy, Erland en Gordon hier niet tegen kunnen is tekenend voor hun incasseringsvermogen. Ik weet zeker dat John de Mol hier net zo over denkt. Wie geschoren wordt moet stil zitten. Moeilijk om te feiten die Angela weergeeft te aanvaarden. Wendy van Dijk is een megalomane muts. Zeer vervelend en mokkend oud meisje.

Gratis seks dating gigolo limburg


Is dat dat achterlijk springende graten pakhuis bij de Voice? Geef mij maar Angela! Scherp, slim, intelligent kortom Top! Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat sympathie voor hem begon te krijgen — Uhhhh! Het mag duidelijk zijn dat het hele RTL-kliekje samenspant om te proberen de zoveelste ramp en kijkersdeceptie de kop in te drukken. Wendy haar leventje begint steeds zieliger te worden,sneu mens.

Ga lekker overdreven domme dansjes doen en onnozel staan gillen bij the voice, alleen puber meisjes trappen daar nog in. Heeft Angela de Jong helemaal gelijk in!

En Wendy van Dijk… Tsja…. Over t paard getild stelletje sjembeks…. De zeer professionele Angela heeft alles prima weergegeven in haar uitstekende column. Dat figuren als Wendy, Erland en Gordon hier niet tegen kunnen is tekenend voor hun incasseringsvermogen. Ik weet zeker dat John de Mol hier net zo over denkt. Wie geschoren wordt moet stil zitten. Moeilijk om te feiten die Angela weergeeft te aanvaarden. Wendy van Dijk is een megalomane muts. Zeer vervelend en mokkend oud meisje.

Fake met een hoofdletter F. Luuk Ikink ziet Paul de Leeuw graag een dagelijkse late-late-show maken ná de nieuwe late talkshow van Twan Huys. Heeft u een nieuwstip, een vraag aan de redactie, een vraag over adverteren, een verzoek tot samenwerking of wenst u andere informatie? Neem dan graag contact op. Laatste reacties op Mediacourant K: Mag Geer wel met Goor omgaan van zijn mama Henk: Anders overkill met Ali B in 3 Voice edities.

Ik denk dat Goor een hele dikke eikel heeft die hij bij Geer naar binnen brengt mark2: Wat een afgang van Gerard Joling! Valt me erg tegen, Maarja, geld doet veel. Dat je voor geld samen gaat met iemand die je er in een biografie zo bij lapt! Heeel leuk de stem: Als Geer meewerkt met Goor zie ik hem als een landverrader. Ik kom je straks live in de uitzending verwennen, Humberto. Xje Laura Vamp Fatale: Ik zeg maar ff niets.

Mijn reactie op deze treiteraar is vorige keer in de ban gedaan. Raar , er stond wel de waarheid Beter daar gewoon om Het programma paste in deze vorm niet bij SBS. Misschien had iemand anders het moeten presenteren en had Peter moeten aanschuiven als deskundige. Waarvoor waren die rare camera sho Nee, geen goed idee Tussenstand. Meest gelezen Mediacourant-artikelen in april 1. BBC legt miljoenenclaim neer bij Gerard Joling 2.

Seksappjes Gordon op straat: Dionne Stax wipt Humberto Tan uit kijkcijfer top 15 Andere toppers in april 1. Martijn Krabbé lanceert bij Tan zijn zoontje Bickel 2.

Ende voerwaer, ten is niet dan een scaduwe of een schim, al dat een mensche doen mach van penitencie, bider pijnen der hellen of des veghevyers! Blome der doechden ed. Over geestelijke luiheid gebrek aan sterkte en vertrouwen in God: Dese slachten den groeten stercken gulen die seer sterck sijn mer sij en moghen niet arbeiden noch en willen trecken noch halen. Ten sij dat mense mit groeten slagen ende met scarpheit daer toe dwinghe alsoe en willen oec die grote loyarts oec niet arbeiden noch winnen.

Ten sij datse die noot sake van honger ende van doerste daer toe dwinghen alsmen dicwijl sijn mach an onnutten luden. Grant Kalendrier et Compost des Bergiers ed. Naar aanleiding van de bestraffing van Gula in de hel: De mens die de teugels van de lichamelijke genotzucht viert, wordt vergeleken met een wagenmenner meegesleept door onwillige paarden die in overmoed zijn opgedreven. Naar aanleiding van een passage in het Boek Esther: Dat scone paert of heynxt, die van den zadel des conincs is, dat is een ghesatet reyn lichaem, dat in sinen sinnen der overster reden is onderdaen ende willichliken verduldich ende vromelic inden weghe Gods gaen.

Schrift wapent de Godsridder ten gevolge van het sacrament van het Vormsel wordt men een strijder voor het geloof. Dat paert sal wesen een reyn lichaem, dat salmen voederen, also matelijc dattet niet en wrenssche, noch weder-strubbich en si, ende also behoeflic, dattet niet te swac en si. Men salt beslaen mit hoefysers, dat is exempelen der heilighen leven; men selt tomen mit ondersceit, dat is: Men salt zadelen ende gorden mit zeden ende mit saticheden, dattet niement om en werpet in toorn ende in nide, in afterspraken, in onwaerdicheit van biwesen, mer dat een yghelic van hem ghevordert si.

Die dese duecht heeft, die heeft heerscappie van sinen lichaem, recht alsmen dat paert vermeestert mitten toem. Want alsmen hout dat paert biden toem, dattet niet na sinen wille gaet, also sal een sijn herte houden mitten breydel der soberheit, dattet hem niet over en gheve totten wille noch tot begheerte noch tot ydelheit der werelt.

In een exempel over gewetenswroeging: Och lacen, ick sie een onghethoomt peert, een uutsinnige siele, een lichaem sonder scaemte, een verloren verstant, twee scoon ooghen sonder ghesichte oft claerheyt ende een creaturedie God ghescapen heeft, ghelevert in den handen des duvels, die se uten weghe des eewighen levens in den afgront van der hellen leyt.

Maria ghecompareirt byden scepe ed. Testament Rhetoricael III ed. Kort vermanend rederijkersgedichtje, in de titel toegeschreven aan Socrates: Rederijkersballade over losbandige kermisgangers: Over seks bij boeren: Dialogus miraculorum I ed. Van de wereldlijken en vleselijken evenwel die naar het vlees leven, zegt men in oneigenlijke zin dat ze beproefd worden, want zodra ze de bekoringen bespeuren, gaan ze door de knieën of bieden ze maar slapjes weerstand, gelijk aan het paard en de muilezel, die geen verstand hebben.

Vergelijk Psalm 32, 9. Spiegel der Sonden ed. Van desen Ecclesiasticus sede: Tafel van den Kersten Ghelove II ed. Over de dochter van Luxuria: Die eerste is subversio racionis, dat hiet ommekeringe der reden; als een in desen sonden sijnre reden so seer uutgaet, dat hi wert als een mule ende een paert, daer ghien verstant in en is, so misschiet der menscheit alte cleyn [dan wordt de menselijke natuur zeer weinig recht gedaan].

Vergelijk Tobias 6, Over de jongelingenleeftijd jaar: Vergelijk Psalm 31, 9 en Tobias 6, Die engel seide tot Thobias, dat hise tot enen wive hebben soude, ende seide hem, in wat lude die duvel macht heeft: Evangelien vanden spinrocke ed. Als een man bereet is te paerde te scriden soe en sa [sal] hi sijn swaert niet neme n van sijns wijfs hant noch geen and er harnas wa n t had hijs te doen het soud he m hindere n. Aecht de rye seide ic meen dattet graueel coe m t va n onclare n wijn of a n dere n dra n ck te drincken en de ald er meest van riden sonder zadele.

De Instutione Feminae Christianae ed. Itaque non ignoro quibus haec mea praecepta severa nimis et rigida videbuntur: Eneas en Dido ed. De sinnekes over Eneas en Dido die toegeven aan de erotische verleiding: Daer om mûetense mit een sûet toomken bereen sijn: Rijcke Wrecke ende Lazarus ed.

Wellust des Vleijsch wil gaan dansen: In een Occitaans lied van Guilhem IX Ik heb twee paardjes op stal — vol jonge pracht. In een ander lied van Guilhem IX: Uit een Occitaanse pastorella van Marcabru 12 de eeuw: Wie de geliefde vrouw heeft veroverd, moet ze goed aan zich binden… Canterbury Tales ed.

For as an hors I koude byte and whyne. Reynaert de vos vermaant zijn tante die op bedevaart wil gaan: Der vrouwen heimelijcheit ed. Zie ook Der vrouwen heimelijcheit ed. Minnen Loep I ed. Waarschuwing aan de goede mannen om niet om te gaan met slechte vrouwen: Vrouwen doen vaak eerst moeilijk, zijn vaak weigerachtig in het begin: Als vrouwen iets niet willen vooral in liefdeszaken , weten ze altijd wel een middel om eronderuit te komen: Minnen Loep II ed.

Trouw in het huwelijk is zeer belangrijk: Gedichtje over de eigenschappen van paarden: Boeck vander Voirsienicheit Godes ed. Onkuisheid maakt van de mens een beest, ja, maakt hem erger dan een beest: Want ghien dier en begheert mit sinen gade te menghen nae dattet vrucht ontfanghen heuet dan alleen die meerien paerden ende die menschen. Spiegel der Minnen ed. Men spant jonge paerden wel inden ploech. Men ontmaagt ook wel jonge meisjes. Een goet peert moet hebben. In een amoureus liedje over de geliefde vrouw: Zo aerdigh een cortauken [reispaardje].

Vprecht Simpel Gheloven laat zich pramen door Selfs Goetduncken. De vrouw zal snel verleid zijn. Gemeene Duytsche Spreckwoorden ed. Zouwse de quae pairden slachten, dat waer een spijt. De verklaring hiervoor in vers 17 p. Dit laatste slaat op het achterwaarts stampen van een paard en op het gemakkelijk op haar rug vallen van de boerin.

En leren is leuk. Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren.

Zo worden onze websites nog veel superduper leuker om aan te klikken dan voorheen. Google, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden. Naast bovenstaande zijn er meer onderdelen die een cookie kunnen opleveren.

Veelal worden deze gebruikt door de content-partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Denk hierbij aan filmpjes van bijvoorbeeld YouTube, foto's van diensten als Imgur, Tumblr of picasa, en 'like' knoppen van sociale mediasites als Twitter en Facebook. Deze websites schijnen best wel een beetje populair te zijn dus we dachten: Wil je nou echt nog meer weten?

Ja, door hier te klikken ga ik akkoord met de cookies, scripts en webbeacons die via NewsMedia Websites GeenStijl, Dumpert, Das Kapital en Autobahn geplaatst kunnen worden. Ik begrijp dat deze cookies, scripts en webbeacons door NewsMedia Websites en door derden geplaatst kunnen worden voor functionele en analytische doeleinden, voor social media, om mij advertenties te tonen, mijn surfgedrag te volgen of gewoon omdat men daar zin in heeft.

Ik ga er ook mee akkoord dat met behulp van deze cookies, scripts en webbeacons persoonsgegevens over mij kunnen worden verwerkt voor deze doeleinden. Ondanks dat ik op de rest van het internet prima mijn eigen privacy kan regelen of er simpelweg niet om geef, ben ik dankbaar dat de overheid mij overal op het Nederlandse web van dit soort nep-privacy-beschermings­stickers voorziet.

Scroll omlaag voor meer informatie. Moe van dit soort popups? Installeer dan de Deze plugin om van het gezeur af te zijn. Hieronder staat het, nog even doorscrollen. Dus u wilt meer informatie? Bij het bezoeken van NewsMedia sites kun je de volgende soorten cookies verwachten: Functionele cookies aka supermegahandige cookies Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van GeenStijl, Dumpert, DasKapital, Autobahn, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen om een reactie te plaatsen of om sites te beschermen.

Cookies van Advertentiebedrijven aka de schoorsteencookies Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen. Cookies voor Website-analyse aka de Kenneth-Perez-cookies Meten is weten.

Cookies van overige externe partijen aka de rest Naast bovenstaande zijn er meer onderdelen die een cookie kunnen opleveren.